Hoş Geldiniz
TR  EN

Çevre Yönetimi

Çevre Yönetimi

Çevre Yönetimi

Tesisimizin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından almış olduğu “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” ve “Çevre Yönetim Birimi” belgeleri bulunmaktadır. Çevre yönetim biriminde 2 adet çevre mühendisi görev almakta, yasal süreçlerin takibi ve uygulanması hakkındaki hassasiyetle çevre süreçleri yönetilmektedir.

Geçmişteki ve gelecekteki yatırımlarında “Çevresel Etki Değerlendirmelerini” ön planda tutan tesisimizin resmi otoriteler tarafından verilen izin belgelerine sahiptir.

Üretim süreçlerinden kaynaklanan endüstriyel atık sular, proses yıkama suları ile bürolar, yemekhaneler, diğer sosyal kullanım alanlarından kaynaklanan evsel atık sular atıksu arıtma tesisine alınmaktadır. İlk olarak 1998 yılında kurulan atıksu arıtma tesisinde 2011 yılında kapasite arıtışı gerçekleştirilmiştir. Atıksu arıtma tesisi; fiziksel arıtma, kaba ızgara, ince ızgara, ön çökeltme havuzu, dengeleme havuzu, biyolojik arıtma, çamur yoğunlaştırma ve çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır. Biyolojik arıtma, aerobik ve anaerobik reaktörlerde gerçekleşmektedir. Tesis 3 vardiya halinde sürekli çalışmakta ve tüm tesis, kumanda odasından takip edilebilmektedir. Atıksu arıtma tesisinin kendine özel laboratuvarında belirli izleme noktalarından alınan numunelerin atıksu analizleri yapılmakta, tesisin verimi ve performansı takip edilmektedir. Anaerobik arıtma prosesinde oluşan biyogazdan buhar elde edilerek enerji geri kazanımı sağlanmaktadır.

Yeni yatırımlarımızla beraber tesise ilave olarak kimyasal arıtma ünitesi ve ileri arıtma olarak MBR teknolojisi eklenecektir. Bu sayede Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan deşaj limit değerlerinden daha kaliteli su alıcı ortama deşarj edilecektir.