Hoş Geldiniz
TR  EN

Entegre Yönetim Sistemleri

Entegre Yönetim Sistemleri

Entegre Yönetim Sistemleri

Çağımızdaki teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmelerin yarattığı değişimler ve artan rekabet ortamı, dünyayı tek bir global pazara dönüştürmüştür. Böyle bir ortamda kuruluşların rekabet gücünü artıran en önemli faktörler artan müşteri memnuniyeti ve karlılıktır. Bunun vazgeçilmez koşulu ise artan rekabet ortamında çağa uygun değişimlere ayak uydurabilmek, bilgi ve teknoloji alanındaki gelişmeleri takip edebilen insan gücü ile kuruluşun sahip olduğu ve sürekli gelişen “Kalite Yönetim Sistemi”dir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri odaklı ve sürekli gelişim felsefesiyle bir kuruluşu başarılı bir şekilde çalıştırmak; kuruluşu sistematik ve şeffaf bir şekilde yönetmek için gerekli araçtır.

Bu aracı etkin bir şekilde kullanan SASA’nın Kalite Yönetim Sistemi yolculuğu, 1992 yılında BVQI kuruluşundan CP3 POY İşletmesi için ISO 9002 belgesini almasıyla başlamıştır. Daha sonra CP1-2 Elyaf ve CP3 POY işletmeleri için 1994 yılında TSE’den ISO 9002 belgesi almıştır.

2014 yılında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesi, 2015 Yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi, (OHSAS 18001 standardı ISO 45001 olarak revize edilmiş olup, firmamız 2020 yılında yeni sürüm olarak belgelendirilmiştir), ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi almıştır. Şu anda tüm sistemlerde Bureau Veritas firmasından belgeli olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yönetim Sistemleri Kapsamı (ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001)


Yönetim Sistemleri Politikası(ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001-ISO 50001)


ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası


Kurumsal Risk Yönetimi Politikası


Sosyal Sorumluluk Politikası